• Максаттар жана милдеттер

  1) Фертилдүүлүктү жөнгө салууда, анча кымбат эмес, жеткиликтүү, эффективдүү, зыянсыз ыкманы тандоодо аял менен эркектин так маалымат алууга укуктуулугу.
  2) Бекем жана ден соолугу чың үй-бүлөө куруу.
  3) Жубайларды жашоосунун алып баруу стили. Билим алууга укуктуулугу, анын ичинде адамдык кадыр-баркын сыйлоо, өздүк физиологиясын жана жубайлардын төрөө жөндөмдүүлүгүнүн циклдарын билүүгө болгон укуктуулугу.

  Толугу менен
  Максаттар жана милдеттер
 • Үй-бүлөөнү табигый пландаштыруу

  ҮТП ыкмасы - жасалма контрацепцияны колдонбостон, бойго бүтүрбөй коюуга же көптөн күткөн баланы төрөөгө жардам берет. Өзүн-өзү баамдоого негизделген бул ыкма төрөлүүнү контролдоону гана жүргүзбөстөн, өрчүп кеткен тукумсуздукту эрте аныктоого да жардам берет. Бул ыкма төрөөгө мүмкүн болгон курактагы бардык кыздар жана аялдар тарабынан колдонууга ылайыктуу. Эркек же кыз баланын төрөлүүсү овуляцияга чейинки жана овуляция мезгилинен көз каранды.

  Толугу менен
  Үй-бүлөөнү табигый пландаштыруу
 • Жаштар менен иштөө

  Өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо - бул маанилүү жана көп кырдуу маселе. Ар түрдүү социологиялык, психологиялык жана моралдык аспекттер менен биргеликте - жыныстык жактан тарбиялоо да зор мааниге ээ. Бул маселени оң жолго коюлушунан көптөгөн нерселер чечилет - адамдардын ден-соолугу, алардын үй-бүлөөлүк жана жеке бактысы, келечек муунду тарбиялоого багыт алуу жана алардын өз ара түшүнүүсү.

  Толугу менен
  Жаштар менен иштөө